MARTINE KENNIS


De grote vragen in mijn leven zijn: hoe kunnen wij als mensen anders met elkaar omgaan zodat we elkaar beter begrijpen, beter kunnen luisteren?
Hoe kunnen we leren assertiever te zijn, niet te oordelen en minder bang te zijn?
Ik probeer met mijn werk antwoord op deze vragen te geven, door mensen authentiek en constructief te leren communiceren.

Die echtheid in communicatie is alleen te bereiken als mensen ook op individueel niveau aangesproken en geïnspireerd worden.
Het beste resultaat haal ik daarom uit mijn opdrachten als trainer, workshopbegeleider, of trainingsacteur, door een quick-scan van de verbale en non-verbale grondhouding van mensen te maken, en daarop aan te sluiten door een unieke, op maat gemaakte aanpak.

Ook als presentatrice, zangeres en actrice probeer ik vorm en inhoud te geven aan mijn motto: al draag ik verschillende petten, ik ga steeds uit van mijn eigen kracht in alles wat ik doe. Ik doe de dingen waar ik energie van krijg.

Durf echt te zijn!